ข่าวประจำวันที่ 20 มีนาคม 2552

ส่งเสริมปลูกข้าวโพดหวานในช่วงหน้าแล้ง
 
จำนวนผู้อ่าน 1639 คน

คลิกเพื่อชมภาพใหญ่
กลับสู่หน้าหลัก

นายประพล ชัยศร เกษตรอำเภอเมืองตรัง กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ทางสมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลนาพละ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านนางน้อย โดยมี นายสัมพรรณ พิทักษ์ อายุ 60 ปี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนางน้อย เป็นประธานศูนย์ฯ ได้ประสานร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง จัดโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหน้าแล้ง โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดหวาน ซึ่งถือเป็นพืชอายุสั้นแต่ได้ผลตอบแทนสูง
โครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอด 8 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพียง 5 ราย และในปัจจุบันมีเกษตรเข้าร่วมถึง 50 ราย โดยใช้พื้นที่นาข้าวทั้งหมดจำนวน 300 ไร่ เพื่อปลูกข้าวโพดหวาน หลังจากหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี และปิดกรีดยาพารา ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของเกษตรกร สำหรับการปลูกข้าวโพดหวาน จะใช้เวลาในการปลูกเพียง 2 เดือน ก็สามารถให้ผลผลิตและเก็บจำหน่ายได้
นายประพล กล่าวอีกว่า โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหน้าแล้ง โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่ตำบลนาพละ ถือเป็นการสนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาความยากจน และปัญหาการว่างงานของเกษตร ช่วยเพิ่มยอดเงินหมุนเวียนให้กับเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผลผลิตที่เกษตรกรแต่ละรายจะได้รับเฉลี่ยไร่ละ 2,000 กิโลกรัม หรือประมาณไร่ละ 7,000-8,000 ฝัก โดยมีน้ำหนักอยู่ที่ 3-4 ฝักต่อกิโลกรัม และสามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 25 บาท
ทั้งนี้ เกษตรกรแต่ละรายจะมีรายได้เฉลี่ยคนละประมาณ 20,000 บาท และผลผลิตสามารถเก็บจำหน่ายได้ประมาณ 1 เดือน ถึง 1 เดือนครึ่ง ส่วนพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง นำมาให้เกษตรกรปลูกนั้น เป็นสายพันธุ์ เอทีเอส 5 จากจังหวัดเพชรบุรี ที่มีฝักใหญ่ และรสหวาน โดยถือเป็นข้าวโพดหวานสายพันธุ์ใหม่ ที่นำมาปลูกในปีนี้เป็นปีแรก หลังจากเกษตรกรได้ปลูกข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยว พันธุ์อินทรี 2 ติดต่อมาแล้ว 3 ปี ซึ่งไม่ค่อยทนต่อโรคแมลง และมีผลผลิตค่อนข้างน้อย
อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลผลิตข้าวโพดหวานตำบลนาพละในปีนี้ จะประสบผลสำเร็จกว่าปีที่ผ่านๆ มา เนื่องจากไม่กระทบภัยแล้ง เพราะมีฝนตกลงมาช่วยบ้างในช่วงต้นฤดูการผลิต และจะมีการจัดงานวันข้าวโพดหวาน ตำบลนาพละ ประจำปี 2552 ขึ้น ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ซึ่งจะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com