ข่าวประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ท่องเที่ยว “เขาหลัก” ในแบบฉบับชุมชน “ล่องแก่ง-พายคายัค” กับบรรยากาศสุดคูล!
 
จำนวนผู้อ่าน 5107 คน

คลิกเพื่อชมภาพใหญ่

กลับสู่หน้าหลัก

บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง ได้รับรางวัลจากการดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาแล้วอย่างมากมาย ทั้งในระดับจังหวัดตรัง และในระดับประเทศ เช่น รางวัลรองชนะเลิศ หมู่บ้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในป่าอนุรักษ์ รางวัลชนะเลิศ บ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่ชาวบ้านเขาหลัก ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 187 ครัวเรือน หรือกว่า 600 คน ต่างน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต และมีกิจกรรมด้านความเข้มแข็งชุมชนที่สามารถเป็นต้นแบบของหมู่บ้านอื่นได้

โดยเริ่มจากการพัฒนาสถานที่ภายในหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีการส่งเสริมให้ประชาชนสองข้างทางปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนบริเวณพื้นที่ว่างรอบบ้านทุกหลังจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวทุกชนิด รวมทั้งไม้ผลนานาชนิด ตลอดจนมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลา ไก่ เป็ด สุกร แพะ เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีการเปิด “ตลาดนัดหนูน้อย” ที่โรงเรียนบ้านเขาหลัก ทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยนำพืชผักผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตรของแต่ละครัวเรือนมาวางขาย และยังมีการรวบรวมผลผลิตไปจำหน่ายยังตลาดภายนอกหมู่บ้าน ชนิดที่มีเท่าไหร่ก็ขายจนหมดเกลี้ยง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจะถือโอกาสซื้อพืชผักผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้านไปเป็นของฝากด้วย

นายถาวร เพ็งลำ หนึ่งในชาวบ้านเขาหลัก ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวว่า ตนมีอาชีพหลัก คือ ทำสวนยางพารา แต่ได้ใช้ชีวิตเดินตามรอยเท้าพ่อมานานแล้ว ด้วยการเอาเวลาว่างมาปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก และขายได้ไว้รอบๆ บ้าน ทั้งพืชผัก ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดมาจากการช่วยกันอนุรักษ์ป่าบนเทือกเขาบรรทัด ตามแนวพระราชดำริ ทำให้มีแหล่งน้ำผลิตประปาภูเขาเพื่อดื่มกิน รวมทั้งทำการเกษตร แถมยังเหลือส่งไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงด้วย

ขณะที่ นายสวัสดิ์ ขุนนุ้ย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านเขาหลัก บอกว่า เนื่องจากพื้นที่ ต.น้ำผุด ตั้งอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัด จึงทำให้มีแหล่งน้ำอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี ดังนั้น คณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้จัดตั้งกลุ่มล่องแก่งเขาหลักขึ้น นับตั้งแต่ต้นปี 2559 โดยพยายามดึงเอาผู้คนในชุมชนทั้งหมดมาร่วมลงหุ้น เพื่อจะได้มีความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยกันดูแลจัดการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ อันจะส่งให้นักท่องเที่ยวทุกคนเกิดความประทับใจ

ทั้งนี้ การล่องแก่งเขาหลัก จะมีระยะทาง 4 กิโลเมตร หรือใช้เวลารอบละประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยใช้เรือคายัคขนาด 2-3 ที่นั่ง ล่องจากต้นน้ำป่าเขาหลัก บริเวณคลองเขาสูง ไปสู่คลองลำชอน และคลองลำภูรา ก่อนออกสู่แม่น้ำตรัง

ซึ่งตลอดเส้นทางนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความสวยงามตามธรรมชาติ ทั้งป่าไม้น้อยใหญ่นานาชนิด หรือโขดหินขนาดต่างๆ ที่มีลักษณะเหมือนกับล่องเรือผ่านทะลุไป ขณะที่น้ำในคลองก็ใสไหลเย็น และมีความสะอาดมาก ชนิดที่นักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำได้โดยไม่มีอาการคันแม้แต่น้อย

ด้วยเส้นทางล่องแก่งเขาหลักในบางช่วงที่คดเคี้ยว มีโขดหินอยู่ใต้น้ำ และมีกระแสน้ำที่ไหลแรง ได้สร้างความท้าทาย ความหวาดเสียว และความสนุกสนาน ตามรูปแบบกิจกรรมเชิงผจญภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนั้น ในบางช่วงก็ยังต้องนำเรือคอยหลบกิ่งไม้ เถาวัลย์ หรือลัดเลาะไปตามซอกหิน จึงทำให้การล่องแก่งที่นี่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เพียงแค่ปีแรกก็มีนักท่องเที่ยวมาเยือนแล้วถึง 5,000 คน โดยมีทั้งผู้คนในพื้นที่ จากต่างจังหวัด และชาวต่างชาติที่เดินทางมาส่วนตัว และผ่านกรุ๊ปทัวร์

ปัจจุบัน การล่องแก่งเขาหลัก มีเรือคายัคทั้งหมด 40 ลำ หรือรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณรอบละ 100-120 คน คิดค่าบริการผู้ใหญ่คนละ 200 บาท และเด็กคนละ 100 บาท พร้อมหมวกกันน็อก และเสื้อชูชีพ ซึ่งหากนักท่องเที่ยวรายใดพายเรือคายัคไม่เป็น ก็จะมีสตาฟคอยดูแลความปลอดภัยโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

พร้อมทั้งยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ ตลอดจนร้านอาหาร และสินค้าที่ระลึกไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวแบบครบครัน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ใหญ่สวัสดิ์ โทร. 08-2420-4691


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com