ข่าวประจำวันที่ 29 กันยายน 2551

ชาวใต้ร่วมทำบุญวันสาทรเดือนสิบปี 2551
 
จำนวนผู้อ่าน 571 คน

คลิกเพื่อชมภาพใหญ่
กลับสู่หน้าหลัก

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดตรัง ได้ออกไปสำรวจบรรยากาศการทำบุญตามประเพณีบุญเดือนสิบ หรือวันสารทเดือนสิบ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยพุทธปักษ์ใต้ ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล โดยต่างมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษ หรือปู่ย่าตายายผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะถูกปล่อยตัวมาจากยมบาลให้ขึ้นมาพบลูกหลานและญาติพี่น้อง เป็นระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ถึง วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 โดยการทำบุญครั้งนี้เป็นการทำบุญใหญ่ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วันทำบุญส่งตา-ยาย ตามคำเรียกทั่วไป เพื่อกลับสู่ภพภูมิที่ถูกปล่อยตัวมา เมื่อวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 หรือครบ 15 วัน ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ซึ่งในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปีนี้ ตรงกับวันที่ 29 กันยายน 2551
สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปภายในวัดต่างๆ ทั้งในเขตเทศบาลนครตรัง และในต่างอำเภอ เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยพุทธศาสนิกชนชาวตรังต่างพร้อมใจกันนำอาหารคาวหวานไปร่วมทำบุญที่วัด เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้บรรพบุรุษ หรือปู่ย่าตายายผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคี และความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ หรือปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยในปีนี้เป็นความโชคดีของบุตรหลานรุ่นต่างๆ ที่วันทำบุญส่งตา-ยาย แม้จะตรงกับวันจันทร์ แต่ผู้ปกครองก็สามารถพาบุตรหลานไปร่วมทำบุญที่วัดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสถานศึกษาต่างๆ ส่วนใหญ่ได้ปิดภาคเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ อาหารคาวหวานที่บุตรหลานนำไปทำบุญในวันนี้ นอกเหนือจากอาหารแล้ว จะต้องมีขนมลา ขนมพอง ขนมสะบ้า ขนมดีซัมหรือขนมรู และขนมกง เนื่องจากมีความเชื่อว่า ขนมทั้ง 5 อย่างนั้น เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งของเครื่องใช้ที่ผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยสามารถนำกลับไปใช้ได้ นอกจากนั้น ตั้งแต่ช่วงเช้าก็ได้มีขบวนแห่หมรับรอบเทศบาลนครตรัง เพื่อไปยังวัดต่างๆ ก่อนการถวายหมรับ และการประกอบพิธีถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ พร้อมกับการกรวดน้ำส่งให้แก่บรรพบุรุษ หรือปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อแสดงออกถึงความงอกงามทางด้านจิตใจ
สำหรับหมรับนั้น ประกอบด้วย ขนมทั้ง 5 อย่าง ซึ่งจัดรวมเข้ากับของแห้ง ถือเป็นเสบียงกรังแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริกแห้ง กะปิ ไม้ขีดไฟ โดยการจัดจะเอาของแห้งต่างๆ ไว้ชั้นใน ส่วนขนมทั้ง 5 อย่างอยู่ชั้นนอก แล้วปิดคลุมด้วยขนมลา ทำเป็นรูปเจดีย์ หรือรูปอื่นๆ ตามจิตนาการของผู้จัด ซึ่งการทำบุญในวันนี้สิ่งสุดท้าย คือ การชิงเปรต ซึ่งเป็นการแสดงออกของลูกหลาน ที่จะเข้าไปแย่งชิงงของที่นำมาตั้งไหว้บรรพบุรุษกันอย่างสนุกสนา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักต่อบรรพบุรุษ และเป็นประเพณีของชาวปักษ์ใต้ที่มีการสืบทอดมาอย่างช้านานแล้ว


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com