ข่าวประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

ปลูกข้าวโพดหวานหน้าแล้งสร้างรายได้งดงาม
 
จำนวนผู้อ่าน 2885 คน

กลับสู่หน้าหลัก

นายประพล ชัยศร เกษตรอำเภอเมืองตรัง กล่าวว่า ในช่วงหน้าแล้งของปีนี้ มีเกษตรกรในหลายพื้นที่ของจังหวัดตรัง โดยเฉพาะตำบลนาท่ามใต้ และตำบลนาพละ ได้ทำการปลูกข้าวโพดหวาน สายพันธุ์อินทรี 2 หลังจากการทำนาปีเสร็จสิ้นลง รวมประมาณเกือบ 1 พันไร่ โดยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตขึ้นโดยศูนย์วิจัยพืชไร่ นครราชสีมา ซึ่งเกษตรกรให้ความนิยมนำไปปลูกมากที่สุด เนื่องจากฝักสวย อวบอิ่ม และรสชาติหวานอร่อย เป็นที่ต้องการของตลาดสูง ไม่ว่าจะเป็นการขายดิบ หรือต้มสุก จึงช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร

ทั้งนี้ ข้าวโพดหวาน เป็นพืชที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียงแค่ 60 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวออกมาขายในตลาดท้องถิ่นของจังหวัดตรัง ซึ่งให้ความนิยมบริโภคกันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นพืชที่ดูแลรักษาไม่ยาก เพียงแค่ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น และแม้จะเป็นช่วงหน้าแล้ง แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำอยู่แล้ว พร้อมกับดูแลมิให้หนูมากัดกินทำลายต้นและฝัก ซึ่งสำหรับเกษตรกรที่ดูแลเอาใส่ข้าวโพดหวานเป็นอย่างดีนั้น จะสามารถให้ผลผลิตออกมาสูงถึงไร่ละ 8 พันฝัก

นอกจากนั้น ยังถือเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง เพราะเกษตรกรลงทุนไปเพียงไร่ละ 6-7 พันบาท แต่สามารถสร้างรายได้ให้ถึงไร่ละ 3 หมื่นบาท โดยมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ในราคาส่ง 3 ฝัก 20 บาท ซึ่งคุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนและแรงงานที่ลงไป สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง จึงได้ส่งเสริมให้บางตำบล ที่มีพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำตรัง และคลองชลประทาน เช่น ตำบลหนองตรุด ตำบลโคกหล่อ ตำบลนาบินหลา กันมาใช้พื้นที่ว่างในช่วงหน้าแล้งนี้เพาะปลูกข้าวโพดหวานเพิ่มขึ้น เพราะสามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดีเช่นกัน


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com