ข่าวประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2556

จี้รัฐเร่งแก้บาทแข็งกระทบยาง-ปาล์มแย่หนัก
 
จำนวนผู้อ่าน 1614 คน

กลับสู่หน้าหลัก

นายวิถี สุพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากสภาวะค่าเงินบาทของประเทศไทยที่แข็งตัวขึ้นอย่างมากนั้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าภาคการเกษตร โดยเฉพาะในภาคใต้ ซึ่งมีการปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจสำคัญเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการปรับขึ้นค่าแรงเป็นวันละ 300 บาท นับตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปี 2556 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ สูงขึ้นมาก จึงจำเป็นต้องรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรกรในราคาที่ต่ำลง เพื่อที่จะสามารถประคับประคองกิจการให้อยู่ต่อไปได้ แต่ได้สร้างความเดือดร้อนมาถึงเกษตรกร เพราะมีรายได้ลดลงอย่างมาก

ทั้งนี้ เนื่องจากล่าสุดราคายางพารา ได้ปรับตัวลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 65-70 บาท จากที่เคยมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 105-110 บาท เมื่อปี 2555 ส่วนไม้ยางพารา มีราคาปรับตัวลดลงเหลือเพียงไร่ละ 2-4 หมื่นบาท จากที่เคยมีราคาสูงถึงไร่ละ 5 หมื่นบาท เมื่อปี 2555 และปาล์มน้ำมัน ก็มีราคาปรับตัวลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 3-4 บาท จากที่เคยมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 5-6 บาท เมื่อปี 2555 ซึ่งจากการคาดการณ์เชื่อว่า สภาวะค่าเงินบาทจะไม่กลับมาอ่อนตัวอีกแล้ว ทำให้ราคาสินค้าทางการเกษตรยังคงตกต่ำเช่นนี้ ดังนั้น ผู้ประกอบการส่งออก และเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ จะต้องรีบเร่งทำการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com