ข่าวประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2556

พัฒนาถนนสายตรัง-กันตังให้เป็นเมืองน่าอยู่
 
จำนวนผู้อ่าน 1743 คน

กลับสู่หน้าหลัก

ที่บริเวณศาลหลักเมืองตรัง ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายตรัง-กันตัง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี นำโดย นายประนอม รักจริง นายก อบต.ควนธานี ร่วมกับแขวงการทางตรัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง บริษัททีทีแอนท์ที จำกัด (มหาชน) บริษัทเคเบิ้ลมีเดียเน็ตเวิร์ค การสื่อสารแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันตัง และบริษัทแอดวาร์ลอินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) ร่วมดำเนินการ ซึ่งมี นายสุริยะ ประยูรยวง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน

โครงการบูรณาการปรับปรุงภูมิทัศน์ สายไฟฟ้า และสายสัญญาสื่อสาร ถนนสายตรัง-กันตัง บริเวณศาลหลักเมืองตรัง เกิดขึ้นจากการหารือร่วมกันของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 9 หน่วยงาน ในการที่จะร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองตรัง ถนนสายตรัง-กันตัง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ทั้งภาพลักษณ์ที่ได้พบเห็นแล้วประทับใจในความสวยงามร่มรื่น น่าอยู่ทั้งในด้านความปลอดภัย น่าอยู่ทั้งในด้านการรับบริการสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ และผู้คนมีรอยยิ้ม มีสุขภาพจิต สุขภาพกายแข็งแรง ภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ที่ว่า "จังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข"

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการตกแต่งกิ่งไม้สองข้างทางถนน ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า สายสัญญาณสื่อสาร รวมถึงแนวท่อนำส่งระบบประปา ถนนสายตรัง-กันตัง ระยะทาง 2,040 เมตร ให้มีสภาพที่เหมาะสม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนผู้สัญจรไปมา และเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าหลากหลายทั้งเป็นสถานที่ออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจตามสมควรในอนาคตต่อไป


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com