ข่าวประจำวันที่ 28 เมษายน 2556

อบต.ปากคมจัดสรรงบปี 56 พัฒนาถนน-ประปา
 
จำนวนผู้อ่าน 1627 คน

กลับสู่หน้าหลัก

นายอุทัย โชติช่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กล่าวว่า สำหรับแนวทางพัฒนาตำบลปากคม ในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีเงินคงเหลือประมาณ 2 ล้านบาทนั้น ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องสาธารณูปโภคในอีก 2 ด้านที่ยังมีปัญหาอยู่ ทั้งโครงการปรับปรุงถนน และโครงการปรับปรุงระบบประปา อย่างละ 1 ล้านบาท โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายควนจีน-ทุ่งต่อ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกก ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ซึ่งเดิมเป็นถนนลูกรัง เพื่อเชื่อมต่อระหว่างถนนเพชรเกษม ผ่านไปทะลุยังตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด และจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2556 นี้

ทั้งนี้ ปัจจุบันตำบลปากคม ยังคงเหลือถนนลูกรัง ที่ต้องดำเนินการลาดยาง หรือเทคอนกรีต อีกประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งในช่วงสมัยแรกของการดำรงตำแหน่ง สามารถดำเนินการไปได้แล้วกว่า 10 กิโลเมตร และตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของตนในช่วง 4 ปีนี้ คงจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จไปได้ทั้งหมด ด้วยการประสานเสนอของบประมาณจากทางรัฐบาล รวมทั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง มาร่วมดำเนินการกับงบประมาณของ อบต.ปากคม ที่มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะในปี 2557 ได้วางแผนจะร่วมสมทบเงินกับ อบจ. ในสัดส่วน 60-40 % เพื่อปรับปรุงถนนเพิ่มอีก 2 กิโลเมตร

นอกจากนั้น ทาง อบต.ยังมีนโยบายปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการเสริมท่อประปาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จากเดิมขนาด 4 นิ้ว เป็นขนาด 6 นิ้ว ด้วยระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งทำให้น้ำทั้งไหลแรงและไหลสะดวกมากยิ่งขึ้น นับตั้งแต่จากหอถังน้ำประปา ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านควนยาง ไปยังพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านน้ำพราย และหมู่ที่ 5 บ้านหนองกก เนื่องจากทั้ง 3 หมู่บ้านดังกล่าว ได้มีประชากรเพิ่มขึ้น 300-400 ครัวเรือน ส่งผลให้มีการใช้น้ำประปามากขึ้น จึงจำเป็นที่ต้องเตรียมการรับมือตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการเสริมท่อประปาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และซ่อมแซมในบางจุดที่ยังคงมีปัญหา อันจะทำให้ทั้ง 7 หมู่บ้านของตำบลปากคม มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com