ข่าวประจำวันที่ 28 เมษายน 2556

กมธ.วุฒิสภาเสนอใช้ยางทำถนนแก้ราคาร่วง
 
จำนวนผู้อ่าน 1590 คน

กลับสู่หน้าหลัก

นายวิเชียร คันฉ่อง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดตรัง ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และแนวทางการส่งเสริมการพัฒนายางพาราทั้งระบบ วุฒิสภา กล่าวว่า ขณะนี้ยางพาราในพื้นที่ภาคใต้และทั่วประเทศ มีราคาตกต่ำอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 กว่าบาทเท่านั้น ต่างไปจากราคาที่กำหนดไว้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา ซึ่งอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 100 บาท เป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้และทั่วประเทศ ได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กมธ.วิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และแนวทางการส่งเสริมการพัฒนายางพาราทั้งระบบ วุฒิสภา เห็นว่า แนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราได้ ก็คือ การยกระดับการใช้ยางพาราในประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยไม่พึ่งพาเฉพาะการส่งออกเท่านั้น ด้วยการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในการทำถนน และการขนส่งระบบรางให้มากขึ้น ซึ่งกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีจนสำเร็จมาแล้ว อีกทั้งผลการทดลองใช้ยังพบว่า ถนนที่มียางพาราเป็นส่วนประกอบนั้น จะมีคุณภาพดีกว่าถนนที่ทำจากยางมะตอย

ดังนั้น กมธ.วิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และแนวทางการส่งเสริมการพัฒนายางพาราทั้งระบบ วุฒิสภา จึงเดินทางไปยื่นหนังสือต่อ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้รัฐบาลสนับสนุนการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในการทำถนน โดยการประกาศให้เป็นนโยบาย และให้กระทรวงคมนาคม กับกระทรวงมหาดไทย รีบนำไปพิจารณาดำเนินการ ประกอบกับการที่รัฐบาลมีโครงการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท มาเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หากได้มีการนำยางพาราไปใช้ในโครงการดังกล่าว ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา และช่วยแก้ปัญหาราคาตกต่ำ


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com