ข่าวประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2551

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2551
 
จำนวนผู้อ่าน 4203 คน

คลิกเพื่อชมภาพใหญ่




กลับสู่หน้าหลัก

นายอานนท์ มนัสวานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2551 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกตระหนักถึงพิษภัยร้ายแรงของยาเสพติดที่มีต่อมวลมนุษย์ชาติ และต้องร่วมกันขจัดภัยยาเสพติดให้หมดไปจากโลกนี้ โดยการให้ประเทศภาคีองค์การสหประชาชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นับตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา
ทั้งนี้ จังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด โดยการรวมพลังนักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน กว่า 1,000 คน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ในเขตเทศบาลนครตรัง ด้วยการแบ่งขบวนออกเป็น 4 จุด คือ บริเวณสี่แยกธรรมรินทร์ ถนนกันตัง บริเวณหน้าโรงเรียนสภาราชินี ถนนวิเศษกุล บริเวณหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ถนนพัทลุง และบริเวณหน้าตลาดสะพานวังยาว ถนนรัษฎา โดยขบวนแต่ละจุดเดินมารวมกันที่สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง
นายอานนท์ มนัสวานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญ และเรียงความต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2551 ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ เด็กหญิงปัทมพร พรหมทอง ด้วยคำขวัญว่า ครอบครัวแสนอบอุ่น ไม่หมกมุ่นยาเสพติด ใส่ใจกันสักนิดทุกชีวิตไม่ติดยา ส่วนรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ นางสาววิภารัตน์ รำภา
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานนำกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน รู้จักตระหนักถึงมหันตภัยยาเสพติด และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมการสร้างการมีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ที่แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดตรัง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้ร่วมกันทำความดีตามคำพ่อ






All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com