ข่าวประจำวันที่ 23 กันยายน 2555

สรรพสามิต-ศุลกากรสั่งสกัดบุหรี่-เหล้าหนีภาษี
 
จำนวนผู้อ่าน 754 คน

กลับสู่หน้าหลัก

นางจลกลนี บัวทอง สรรพสามิตพื้นที่ตรัง เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางรัฐบาลได้มีการปรับขึ้นภาษีบุหรี่และเหล้านั้น ทางสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง ได้เพิ่มความเข้มงวด เพื่อควบคุมมิให้เกิดการหลีกเลี่ยงจ่ายภาษี หรือเกิดการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษี เบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจลงไปตรวจสอบตามร้านต่างๆ ว่า ยังคงมีสินค้าเดิมหลงเหลืออยู่ในสต็อกอีกมากน้อยแค่ไหน และจะมีการนำสินค้าใหม่เข้ามาจำนวนเท่าไหร่ สำหรับในส่วนของบุหรี่นั้น จะนำเข้ามาจากโรงงานยาสูบ ผ่านทางตัวแทน 6 บริษัทโดยตรง จึงสามารถควบคุมได้ไม่ยาก ขณะที่เหล้านั้น จะเน้นในส่วนของสุราชุมชนที่มีอยู่ทั้งหมด 18 แห่ง ซึ่งจากการตรวจสอบอากรแสตมป์เดิมที่โรงงานซื้อไปก่อนหน้านี้ พบว่าได้มีการนำไปติดกับสินค้าทั้งหมดแล้ว ยกเว้นสินค้าใหม่ซึ่งจะต้องเปลี่ยนไปใช้อัตราภาษีใหม่ โดยผู้ประกอบการต่างเข้าใจในกระบวนการเป็นอย่างดี

พร้อมกันนั้น ยังได้จัดกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษี โดยเน้นใน 3 เส้นทางหลักเข้าสู่จังหวัดตรัง คือ เส้นทางตรัง-สตูล ช่วงรอยต่อระหว่างอำเภอปะเหลียน กับอำเภอทุ่งหว้า เส้นทางตรัง-หาดใหญ่ ช่วงรอยต่อระหว่างอำเภอนาโยง กับจังหวัดพัทลุง และเส้นทางตรัง-นครศรีธรรมราช ช่วงรอยต่อระหว่างอำเภอรัษฎา กับอำเภอทุ่งสง ทั้งนี้ จากข้อมูลที่รวบรวมไว้พบว่า ทั้งบุหรี่และเหล้าที่ถูกจับกุมได้นั้น ส่วนใหญ่จะถูกนำเข้ามาจากเส้นทางตรัง-หาดใหญ่ โดยผ่านมาจากด่านสะเดา พรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย แล้วขนส่งเข้ามาทั้งทางรถส่วนตัว และรถโดยสาร ซึ่งที่ผ่านมาเคยจับกุมบุหรี่เถื่อนล็อตใหญ่ได้จากรถทัวร์ของบริษัทหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แม้การลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีจะพบแค่เพียงเล็กน้อย แต่ต่อไปก็ต้องเข้มงวดมากขึ้น เพราะการปรับขึ้นภาษีล่าสุด อาจมีส่วนทำให้สถานการณ์รุนแรง

ด้าน นางไพรินทร์ ศุภกรโกศัย นายด่านศุลกากรกันตัง เปิดเผยว่า ปกติทางด่านศุลกากรกันตัง จะมีมาตรการดูแลสินค้าหนีภาษีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อทางรัฐบาลได้มีการปรับขึ้นภาษีบุหรี่และเหล้า ก็อาจจะทำให้เกิดการลักลอบนำสินค้าเหล่านี้เข้ามามากขึ้น จึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากจังหวัดตรังไม่มีด่านพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ต้องใช้การตรวจจับตามเส้นทาง รวมทั้งการหาข่าว และวางสายข่าว ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการลักลอบนำเข้ามาจากเส้นทางตรัง-หาดใหญ่ โดยที่ผ่านมาเคยจับกุมบุหรี่หนีภาษีได้ แต่มีจำนวนแค่เพียงเล็กน้อย และพบลักษณะของการขนส่งมากับรถโดยสารเท่านั้น จึงถือได้ว่าสถานการณ์การลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีประเภทนี้ไม่รุนแรง ส่วนหนึ่งอาจเกิดมาจากการที่กว่าจะเดินทางมาถึงด่านศุลกากรกันตัง ต้องผ่านด่านที่อื่นมาแล้วหลายแห่ง จึงช่วยกลั่นกรองสินค้าในระดับหนึ่ง


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com