ข่าวประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

ได้โรงงานก๋วยเตี๋ยวต้นแบบภาคใต้ 2 แห่งแล้ว
 
จำนวนผู้อ่าน 1477 คน

กลับสู่หน้าหลัก

นายวิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ก๋วยเตี๋ยวเป็น อาหารชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยนิยมบริโภคจำนวนมากในทุกเพศทุกวัย ซึ่งขณะนี้ในจังหวัดตรัง มีโรงงานผลิตก๋วยเตี๋ยว จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานก๋วยเตี๋ยวเจริญชัย และโรงงานก๋วยเตี๋ยววิโรจน์ ตั้งอยู่ที่ตำบลทับเที่ยง ในเขตเทศบาลนครตรัง โดยสามารถพัฒนาสถานที่ผลิตจนผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานสถานที่ ที่ผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตด้านสุขลักษณะทั่วไป (GMP) รวมถึงผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากปลอดภัยจากสารกันเสีย และประสบความสำเร็จสามารถเป็นโรงงานก๋วยเตี๋ยวต้นแบบของภาคใต้ จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และได้รับความสนใจศึกษาดูงานจากผู้ผลิตก๋วยเตี๋ยวรายอื่น ทั้งในจังหวัดตรังและจังหวัดอื่นๆ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ฝากเตือนผู้บริโภคให้หันมาบริโภคก๋วยเตี๋ยวที่ผลิตในจังหวัดตรัง ซึ่งได้พัฒนาจนได้มาตรฐาน ทั้งสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ หรือรับประทานก๋วยเตี๋ยวที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP หรือรับประทานก๋วยเตี๋ยวที่ผลิตสด ใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับสารสารกันเสีย เช่น กรดเบนโซอิก หรือเกลือเบนโซเอท ซึ่งใส่เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยวให้นานขึ้น เพราะหากได้รับกรดเบนโซอิก มากเกินจำนวน 500 มิลลิกรัม ก็จะทำให้ร่างกายไม่สามารถกำจัดสารกันเสียออกหมด ตับและไตทำงานหนัก จนส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของตับและไตลดลง

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ส่งเสริมการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวให้ปลอดภัย และได้มาตรฐาน GMP รวมทั้งปลอดภัยจากสารกันเสียที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และยังพัฒนาโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ให้สามารถผ่านเกณฑ์ประเมินสถานที่ผลิต และเส้นก๋วยเตี๋ยว จนเป็นโรงงานก๋วยเตี๋ยวมาตรฐาน GMP สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ผลิตรายอื่นปฏิบัติตาม เพื่อให้คนตรังบริโภคก๋วยเตี๋ยวอย่างปลอดภัย


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com