ข่าวประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2555

น้ำตกน้ำเค็ม พบแหล่งท่องเที่ยวใหม่สุดแปลก
 
จำนวนผู้อ่าน 3915 คน

คลิกเพื่อชมภาพใหญ่กลับสู่หน้าหลัก

นายธเนศ คืนตัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว พร้อมด้วย นายน้อม ฮันเย็ก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งตะเซะ ในฐานะปราชญ์แห่งการอนุรักษ์ชื่อดังของ อ.ย่านตาขาว เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และท่องเที่ยว อบต.ทุ่งกระบือ นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปยัง "น้ำตกน้ำเค็ม" แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ ต.ทุ่งกระบือ ซึ่งมีความแปลกแตกต่างไปจากน้ำตกอื่นๆ เนื่องจากเป็นสายน้ำที่ไหลจากคลองน้ำเค็มลงไปสู่ยังพื้นที่ด้านล่าง แทนที่จะเป็นสายน้ำที่ไหลจากภูเขาน้ำจืด จนเป็นที่กล่าวขานของนักท่องเที่ยวว่ามีความอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง จนถือเป็นน้ำตกที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

ทั้งนี้ จากการสำรวจบริเวณโดยรอบของน้ำตกดังกล่าวพบว่า ตั้งอยู่ภายในวงล้อมของผืนป่าชายเลนขนาดใหญ่ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติสมบูรณ์ สลับกับโขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่างๆ นานา และบางช่วงในเวลาน้ำลงก็จะมีลานทรายกว้างอยู่ตรงกลาง ทำให้มีฝูงนกทะเลจำนวนมากบินไปหากินหรืออยู่อาศัย แต่สิ่งที่ทุกคนที่ได้ไปสัมผัสแล้วต้องรู้สึกทึ่งใจก็คือ การที่น้ำเค็มจากคลองทุ่งค่าย ไหลลงสู่แม่น้ำปะเหลียน และทะเลอันดามัน ซึ่งต้องผ่านโขดหินที่มีความสูงประมาณ 5 เมตร และมีความกว้างประมาณ 30 เมตรนั้น ได้ก่อให้เกิดน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยามที่ดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า

นายธเนศ คืนตัก นายก อบต.ทุ่งกระบือ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการเรียก "น้ำตกน้ำเค็ม" ว่า "สายนบยักษ์" ซึ่งหมายทำนบที่มีขนาดใหญ่ และเกิดขึ้นตามธรรมชาติมานานแล้ว โดยในช่วงน้ำทะเลขึ้น ก็จะหนุนน้ำเค็มจากแม่น้ำปะเหลียน ไหลเข้าท่วมพื้นที่บริเวณน้ำตกทั้งหมดจนมองไม่เห็นอะไรเลย แต่เมื่อถึงช่วงน้ำทะเลลง โดยเฉพาะระหว่าง 14-15 ค่ำ หรือ 1-2 ค่ำ ในเวลา 06.00-08.00 น. และเวลา 17.00-18.00 น. ก็จะมีน้ำจำนวนมากไหลผ่านโขดหินอย่างชัดเจน ทำให้แลเห็นเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก แต่แตกต่างไปจากน้ำตกอื่นๆ เนื่องจากเป็นน้ำเค็ม มิใช่น้ำจืด

สำหรับน้ำตกแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งสำราญ และหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง ช่วงรอยต่อกับ ต.ทุ่งค่าย มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ภายใต้การดูแลของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 32 อ.ย่านตาขาว ซึ่งหลังจากที่น้ำตกดังกล่าวได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีชื่อของ จ.ตรัง ทาง อบต.ทุ่งกระบือ จึงเร่งดำเนินการพัฒนาขึ้นในหลายๆ ด้าน เช่น โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 230 เมตร พร้อมกับศาลาพักผ่อน 2 หลัง ขนาด 8X8 เมตร ทางฝั่งทิศตะวันตก ด้วยงบประมาณ 3.8 ล้านบาท เพื่อให้สามารถไปชมน้ำตกได้อย่างสะดวกและใกล้ชิดยิ่งขึ้น แทนที่จะต้องใช้วิธีการล่องเรือเหมือนเช่นในอดีต

นอกจากนั้น ยังได้เสนอโครงการไปยังทางจังหวัดตรัง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อของบประมาณมาจัดสร้างถนนทางเข้าสู่ยัง "น้ำตกน้ำเค็ม" ซึ่งปัจจุบันยังเป็นแค่เพียงถนนลูกรัง ขนาดกว้างแค่ 2-3 เมตร และบางช่วงก็ค่อนข้างจะมีสภาพขรุขระอย่างมาก จึงเห็นควรปรับปรุงเป็นถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ตลอดระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพียงแต่จะต้องใช้งบประมาณสูงถึง 15 ล้านบาท รวมทั้งเสนอโครงการจัดสร้างลานจอดรถ ตลอดจนห้องน้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น คาดว่าในเร็วๆ นี้จะได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบริเวณโดยรอบของน้ำตกแห่งนี้ อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการป่าชุมชน ต.ทุ่งกระบือ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตรัง มีพืชพรรณนานาชนิดที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะป่าชายเลน เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติเชิงนิเวศน์ รวมทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ทั้งในจังหวัดและจากต่างจังหวัด แต่หากไม่เร่งดำเนินการ ก็จะไม่สามารถพัฒนาป่าชายเลนให้สมบูรณ์ตามธรรมชาติได้ โดยเฉพาะการเข้าไปตรวจสอบ ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ที่ต่อเนื่องไปยังอีกหลายโครงการ เช่น ป่าเฉลิมพระเกียรติ ป่าชุมชน และการอนุรักษ์หอยปะ


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com