ข่าวประจำวันที่ 2 มกราคม 2555

เปิดฟ้าทะเลตรัง รุกตลาดท่องเที่ยวปี 2555
 
จำนวนผู้อ่าน 2370 คน

คลิกเพื่อชมภาพใหญ่
กลับสู่หน้าหลัก


"ตรัง" เป็นจังหวัดทางภาคใต้ของฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่รู้จักกันเป็นอย่างดี คือ "ทะเลตรัง" โดยจุดมุ่งหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่มาถึงแล้วจะต้องไปให้ได้ โดยเฉพาะโปรแกรม "วันเดียวเที่ยว 4 เกาะ" ได้แก่ "เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า" ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอกันตัง และอำเภอสิเกา เชื่อมรอยต่อกับจังหวัดกระบี่

ดังนั้น "ทะเลตรัง" จึงเปรียบเสมือนแม่เหล็ก ที่สามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม "ทะเลตรัง" ก็เป็นอีกจุดหนึ่งในฝั่งทะเลอันดามัน ที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

จึงส่งผลให้เป็นที่รองรับขยะจากที่อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก กล่องโฟม กระป๋องน้ำ หรือเครื่องมือประมง โดยปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ส่วนใหญ่มาจากเรือประมง รวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาดำน้ำดูปะการังจากที่ต่างๆ ส่งผลให้แนวปะการังธรรมชาติใต้น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำและชายหาด ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ด้วยเหตุดังกล่าว "การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง" จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไม้ฝาด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง กรมประมง หอการค้าจังหวัดตรัง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีกมากมาย จัดกิจกรรม "ทำความสะอาดบ้านปลา เปิดฟ้าทะเลตรัง" ประจำปี 2554

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ การทำความสะอาดบ้านปลา การเก็บขยะริมชาดหาด และการเก็บขยะแนวปะการังตามเกาะต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวใหม่นี้ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วย

สำหรับกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ มีจำนวน 1,000 คน ซึ่งได้มีการแยกกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เก็บขยะแนวปะการังใต้ทะเล ปล่อยพันธุ์สัตว์หมึก และปลาหูช้าง โดยนักดำน้ำจิตอาสา และกลุ่มที่ 2 เก็บขยะริมหาด ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ปลูกป่า โดยนักท่องเที่ยว เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในท้องถิ่น

เพื่อให้ "ทะเลตรัง" ใสสะอาดอีกครั้ง

เมธี เมืองแก้ว/ เรื่อง
อำนาทร์ สุวรรณคีรี/ ภาพ


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com