ข่าวประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554

"อ่างเก็บน้ำท่างิ้ว" แหล่งเที่ยวใหม่ห้วยยอด
 
จำนวนผู้อ่าน 7912 คน

คลิกเพื่อชมภาพใหญ่

กลับสู่หน้าหลัก

"อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว" ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอันสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง แถมยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง การรองรับน้ำฝนที่ตกลงอย่างมากในช่วงหน้าฝน การผลิตน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการนันทนาการและการท่องเที่ยว

ความเป็นมาของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2532 ชาวตำบลท่างิ้ว ตำบลหนองช้างแล่น และตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด ได้มีหนังสือขอพระราชทานสร้างอ่างเก็บน้ำ และระบบส่งน้ำ ไปยังสำนักราชเลขาธิการ ซึ่งต่อมา สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือขอให้กรมชลประทาน พิจารณา เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณารับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จนเป็นที่มาของก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้น ในช่วงระหว่างปี 2537-2543 รวมระยะเวลา 7 ปี ด้วยงบประมาณ 256,118,145 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง "อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว" ที่สำคัญที่สุดก็เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ จากต้นน้ำที่บริเวณหุบเขาควนหินแก้ว เหนือน้ำตกหลาด่าน เพื่อไว้สำหรับการเกษตรกรรมในพื้นที่ประมาณ 12,700 ไร่ ในช่วงฤดูแล้ง หรือในระยะฝนทิ้งช่วงฤดูกาลเพาะปลูกบริเวณที่ราบ เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง หรือในช่วงที่ชาวบ้านประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนน้ำ ประมาณ 22 หมู่บ้าน ใน 3 ตำบลดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งตำบลใกล้เคียงที่สามารถช่วยเหลือได้

นอกจากนั้น ยังเพื่อเป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยการสนับสนุนแหล่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของผลผลิตทางด้านการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ จะสามารถยกระดับน้ำใต้ดิน บริเวณป่าไม้ และต้นน้ำ ให้คงความชุ่มชื้นของทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ได้ รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการประปาของอำเภอห้วยยอดในอนาคตข้างหน้าด้วย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก "อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว" แห่งนี้ มีขนาดกว้างใหญ่มาก และสามารถจุน้ำได้ถึง 20.40 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงเหมาะสำหรับการพัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ด้วยการนั่งเรือแบบไฟเบอร์ ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณลำละ 5 คน เดินทางออกจากท่าน้ำ ผ่านท้องน้ำที่ใส และมีคลื่นขนาดย่อมๆ มุ่งตรงไปยังต้นกำเนิดของสายน้ำ ที่อยู่ห่างไกลออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งตลอดสองข้างทางจะเป็นทั้งป่าธรรมชาติ สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน สลับกันไป

จนกระทั่งเมื่อเดินทางไปถึงต้นน้ำ บริเวณหุบเขาควนหินแก้ว เหนือน้ำตกหลาด่าน ก็จะแลเห็นโขดหินจำนวนมากมาย ที่มีน้ำไหลลงมาสู่เบื้องล่างอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งบางส่วนยังมีสภาพเป็นแอ่งให้สามารถลงไปเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนาน ภายใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ช่วยให้ความร่มรื่นชวนให้นั่งหรือนอนพักผ่อน โดยเจ้าของพื้นที่อย่างองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่างิ้ว ได้เข้าไปก่อสร้างศาลาที่พัก และห้องน้ำ-ห้องส้วมเอาไว้ รวมทั้งก่อสร้างระบบประปาเพื่อนำน้ำลงมาใช้ยังบริเวณด้านล่าง ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสะดวกมากขึ้น

หลังจากได้เล่นน้ำตกจนชุ่มฉ่ำทั้งตัวและใจแล้ว ก็ต้องนั่งเรือย้อนกลับมายังเส้นทางเดิม เพื่อมุ่งหน้าไปยังบริเวณสันเขื่อน ที่อยู่ห่างไกลออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร โดยจะแลเห็นชาวบ้านนำเรือล่องเข้ามาล่องจับปลาเล็กปลาน้อยไปเป็นอาหาร ด้วยเครื่องมือประมงแบบพื้นบ้าน เช่น เบ็ด กลัด ส่วนบริเวณกลาง "อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว" ก็มีลักษณะเป็นเนินดินสูง ที่ผู้ก่อสร้างตั้งใจเว้นไว้ให้คงอยู่แบบธรรมชาติ แต่ต่อมากลับกลายเป็นสิ่งแปลกๆ ที่ตั้งเด่นอยู่กลางน้ำ เหมาะสำหรับใช้ในการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เมื่อนั่งเรือไปได้ประมาณ 15 นาที ท้ายสุดก็ถึงบริเวณสันเขื่อน ซึ่งยาวประมาณ 330 เมตร และสูงถึง 40 เมตร (วัดลงไปจนถึงพื้นน้ำ) อันเป็นจุดที่ตั้งของสำนักงาน บ้านพัก และศาลาพักผ่อน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปบันไดสูงไปบนสันเขื่อน เพื่อชมความงามของธรรมชาติในมุมสูง จนเมื่อหนำใจแล้ว ก็ลงเรือล่องกลับมายังจุดท่าน้ำ รวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยก่อนจะถึง ยังสามารถแวะชมฝูงปลาจำนวนมาก ที่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงเอาไว้ในกระชังริมฝั่ง ซึ่งชวนซื้อเอาไปปรุงเป็นอาหารมื้ออร่อย

นายธรรมศทรรศ กี่สุ้น นายก อบต.ท่างิ้ว กล่าวว่า แนวทางในการพัฒนา "อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว" มีหลายด้าน เช่น การทำเรื่องเสนอไปยังกรมชลประทาน เพื่อขออนุญาตใช้บ้านพักของสำนักงาน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 หลัง แต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ และถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้มานานแล้ว โดยทาง อบต.จะได้ตั้งงบประมาณเข้าไปทำการปรับปรุงให้มีสภาพอยู่อาศัยได้ พร้อมจัดหาโต๊ะ เตียง เก้าอี้ และเครื่องนอนเข้าไปติดตั้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเช่าเพื่อพักผ่อนได้ ด้วยราคาที่ไม่แพง

ขณะเดียวกัน ก็จะจัดเจ้าหน้าที่ อบต.เข้าไปช่วยบริหารจัดการ ทั้งเรื่องการจัดระบบการเข้าพัก เรื่องการจอดรถ และเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด หรือความปลอดภัย นอกจากนี้ ในอนาคตหากมีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการมากขึ้น ทาง อบต.ท่างิ้ว ก็จะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งร้านอาหาร โดยนำเอาอาหารเด่น อาหารดัง ในพื้นที่อำเภอห้วยยอด มาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งจะนำปลากะชังที่เลี้ยงไว้ในอ่างเก็บน้ำ มาปรุงเป็นเมนูพิเศษรสเด็ดให้บริการแก่นักชิมทั้งหลาย ถือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

นอกจากนั้น ยังมีแนวคิดจัดซื้อเรือมาประจำอ่างเก็บน้ำ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ อบต.ทำหน้าที่เป็นผู้นำเที่ยว เพื่อล่องเรือไปยังชมความงดงามในจุดต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำ โดยเฉพาะในจุดบริเวณเหนือเขื่อนต้นกำเนิดของสายน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตลอดจนห้องน้ำ-ห้องส้วม ให้มีความสะอาดและเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการเสนอขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง ทำการปรับปรุงเส้นทางริมอ่างเก็บน้ำให้เป็นถนนลาดยางทั้งหมด เพื่อความสะดวกในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

เมธี เมืองแก้ว/ เรื่อง
อำนาทร์ สุวรรณคีรี/ ภาพ


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com