ข่าวประจำวันที่ 14 กันยายน 2554

อบต.นาหมื่นศรี หนุนพัฒนาผ้าทอนาหมื่นศรี
 
จำนวนผู้อ่าน 544 คน

คลิกเพื่อชมภาพใหญ่


กลับสู่หน้าหลัก

นาหมื่นศรี เป็นหนึ่งใน 6 ตำบล ของอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง อาชีพหลักของชาวบ้านส่วนใหญ่ คือ การทำสวนยางพารา การทำนา และการค้าขาย อย่างไรก็ตาม การทอผ้า ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของอาชีพเสริม ที่ปัจจุบันได้มีหลายคนหันมาทำเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวนาหมื่นศรี ถือเป็นความภาคภูมิใจและความหวงแหนภูมิปัญญาของชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมและพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาวบ้าน

สำหรับจุดเริ่มต้นของการทอผ้านาหมื่นศรี นั้น มีมาแต่โบราณครั้งที่ยังไม่มีเส้นด้ายขายในตลาด โดยเมื่อปี 2514 คุณยายนาง ช่วยรอด ถือเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ ที่ทำให้การทอผ้านาหมื่นศรี ได้รับความนิยม ขณะเดียวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่าง อบต.นาหมื่นศรี ก็ได้อนุมัติเงินทุนหมุนเวียนให้กับทางกลุ่มเพื่อนำไปซื้อวัตถุดิบมาใช้ทอผ้า พร้อมผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุน เพื่อช่วยเหลือในลักษณะของกี่กระตุก และโรงเรือนการทอผ้า และประสานให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้ามาช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งด้วย

นายอรุณ ยิ้มสง นายก อบต.นาหมื่นศรี กล่าวว่า ปัจจุบันการทอผ้านาหมื่นศรี ได้มีการพัฒนาแปรรูปเป็นสินค้าที่หลากหลายชนิดขึ้น จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้าสุดยอด OTOP ของจังหวัดตรัง ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใส่สตางค์ กระเป๋าสะพาย หมวก เน็คไท ผ้าเช็ดหน้า สมุดบันทึกปกลายผ้าทอ ชุดผ้าทอ เสื้อ หรือกระโปรง และยังมีผ้าผืนลวดลายต่างๆ ให้เลือกซื้อกันได้มากมาย โดยเฉพาะเสื้อผ้านั้น ได้รับการสนับสนุนให้ชาวตรังหันมาสวมใส่กันมากขึ้น และกลายเป็นสินค้ายอดนิยมของจังหวัดไปในที่สุด

อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนของการทอผ้านาหมื่นศรี ที่ อบต.นาหมื่นศรี กำลังเข้ามาช่วยดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ทั้งเรื่องการจดลิขสิทธิ์ เพื่อให้ลายผ้ามีความเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นสืบต่อไป เรื่องการพัฒนาสถานที่ตั้งของกลุ่มและโรงทอผ้า เนื่องจากตั้งอยู่กลางชุมชนที่ขยับขยายออกไปได้ยาก ทำให้รถที่เดินทางมาศึกษาดูงานหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวจอดไม่สะดวก และเรื่องการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ หรือระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้คนรับรู้การทอผ้านาหมื่นศรี ลึกซื้งและกว้างไกลมากขึ้น


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com