ข่าวประจำวันที่ 4 กันยายน 2554

"หลวงพ่อปาน" วัดน้ำผุดเหนือ อำเภอเมืองตรัง
 
จำนวนผู้อ่าน 3093 คน

คลิกเพื่อชมภาพใหญ่


กลับสู่หน้าหลัก

"วัดน้ำผุดเหนือ" ตั้งอยู่ริมถนนสายตรัง-น้ำผุด หมู่ที่ 1 บ้านน้ำผุด ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง หรืออยู่ห่างจากตัวจังหวัดตรัง ประมาณ 15 กิโลเมตร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน ตามหลักฐานการครอบครองกรรมสิทธิ์ ส.ค.1 เลขที่ 232

อาณาเขต ทิศเหนือ ยาว 4 เส้น 10 วา ติดต่อกับคลองลำภูรา ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ทิศใต้ ยาว 4 เส้น 10 วา โดยมีการก่อสร้างคูน้ำเป็นเขตกั้น ทิศตะวันออก ยาว 5 เส้น โดยมีการก่อสร้างคูน้ำเป็นเขตกั้นเช่นเดียวกัน ทิศตะวันตก ยาว 5 เส้น ติดต่อกับที่ดินของชาวบ้าน

"วัดน้ำผุดเหนือ" สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2346 โดยมี "นายด้วง - นางนวน" เป็นผู้บริจาคที่ดินและสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2465 เขตวิสุงคามสีมา ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร และได้ผูกพัทธสีมา เมื่อ พ.ศ.2470

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีวัดที่ชื่อว่า "น้ำผุด" อยู่จำนวน 2 วัด ดังนั้น จึงเรียกได้วัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาตาล่วง ว่า "วัดน้ำผุดใต้" และเรียกวัดที่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลน้ำผุด แห่งนี้ ว่า "วัดน้ำผุดเหนือ" เพื่อมิให้พุทธศาสนิกชนชาวตรังเกิดความสับสน

ทั้งนี้ พื้นที่ตั้งวัดดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนสภาพแวดล้อมก็มีคูคลองโดยรอบ สำหรับอาคารเสนาสนะต่างๆ ที่สำคัญก็มีเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น "อุโบสถ" ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยมีลักษณะโครงสร้างเป็นเสาคอนกรีต ส่วนเครื่องบนเป็นไม้

นอกจากนั้น ยังมี "หอสวดมนต์" ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 20.50 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2480 โดยมีลักษณะโครงสร้างเป็นเสาคอนกรีต ส่วนเครื่องบนเป็นไม้ รวมทั้งยังมี "กุฎิสงฆ์" หลังใหญ่ จำนวน 1 หลัง ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 ซึ่งนับว่ามีความเก่าแก่อย่างมาก จนได้รับการขึ้นทะเบียนโดย "กรมศิลปากร" โดยมีลักษณะโครงสร้างเป็นอาคารไม้เสาคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร

สำหรับปูชนียวัตถุที่สำคัญของ "วัดน้ำผุดใต้" ก็คือ "พระประธาน" ในอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดพระเพลากว้าง 1 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2473 หรือมีอายุยาวนานมาถึง 81 ปีแล้ว พร้อมกับพระพุทธรูปเก่าแก่ปางต่างๆ อีกจำนวน 10 องค์ ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านในชุมชนตำบลน้ำผุดและใกล้เคียง

โดยวันสงกรานต์ของทุกๆ ปี พุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาย ก็จะเดินทางมารวมตัวกันที่วัดเพื่อกระทำพิธีสรงน้ำ "พระประธาน" ส่วนวันปกติทั่วไปก็จะมีผู้คนที่ให้ความเคารพ เดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่เป็นประจำมิได้ขาด อันเนื่องมาจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปนั่นเอง

นอกจากนั้น ใกล้ๆ กับ "พระประธาน" ก็ยังมีการสร้างองค์จำลองของ "พระครูปาน" หรือ "หลวงพ่อปาน" เจ้าอาวาสรูปที่ 7 ไว้เคียงข้างด้านซ้ายมือ ซึ่งถือเป็นเกจิอาจารย์ที่ชาวจังหวัดตรังให้การนับถืออย่างมาก โดยเฉพาะหากผู้ใดที่ต้องการบนบานสานกล่าวด้วยประทัด ก็มักจะสมหวังตามคำอฐิษฐานที่ตั้งใจเอาไว้

ถือเป็นวัดดีอีกแห่งหนึ่งที่ควรรำลึกถึง

เมธี เมืองแก้ว/ เรื่อง
อำนาทร์ฺ สุวรรณคีรี/ ภาพ


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com